Асоціація продюсерів України | Ліга Аудіовізуальних Правовласників
1488
page-template-default,page,page-id-1488,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛІГА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ПРАВОВЛАСНИКІВ  

 


Є недержавною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах суспільно активних громадян України, які бажають працювати в напрямку реалізації мети і завдань, визначених Статутом ЛІГИ, що спрямовані на підтримку, розвиток та сприяння реформуванню ринку телекомунікаційних послуг в Чернігівській області.

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ЛІГИ:

Головною метою діяльності ЛІГИ є задоволення та захист законних правових, економічних, творчих та інших інтересів членів організації, сприяння процесам реформування, розвитку та охорони телекомунікаційного середовища, забезпечення підвищення рівня правової культури та освіченості користувачів телекомунікаційних мереж Чернігівської області.

 

Основними завданнями Ліги є:

 • сприяння розробці та реалізації різноманітних соціальних програм, проектів та інших заходів, які спрямовані на розвиток телекомунікаційних відносин па території Чернігівської області;
 • представництво інтересів членів ЛІГИ та захист їх прав в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, а також в інших органах та організаціях, як в Україні, так і за кордоном;
 • сприяння встановленню контактів та зв’язків між суб’єктами господарювання, що надають телекомунікаційні послуги та їх користувачами;
 • сприяння залученню прогресивних технологій для надання телекомунікаційних послуг на території Чернігівської області, іноземних інвестицій, передового досвіду, підтримки та розвитку демократизації суспільства та свободи слова;
 • сприяння формуванню прийнятного для суб’єктів телекомунікацій та учасників телекомунікаційних відносин економічного середовища на ринку відповідних послуг;
 • сприяння проведенню наукових досліджень і проведенню практичних заходів по реформуванню ринку телекомунікаційних послуг;
 • взаємодія з органами влади щодо виявлення порушень законодавства України в сфері телекомунікацій;
 • створення банку даних за напрямками діяльності ЛІГИ та надання відповідної інформаційної підтримки членам ЛІГИ;
 • участь у підготовці, розробці та експертизі проектів регуляторних актів на місцевому та державному рівнях;
 • проведення роз’яснювальної роботи з метою сприяння підготовці та виконанню рішень державних органів виконавчої влади в галузі телекомунікацій;
 • сприяння розвитку ринку телекомунікацій, виявленню потреб користувачів, поліпшенню взаємодії користувачів і постачальників телекомунікаційних послуг, пропаганда можливостей та переваг використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій;
 • організація консультативної роботи в інтересах членів ЛІГИ;
 • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на легалізацію використання об’єктів права інтелектуальної власності в межах телекомунікаційних мереж та серед Інтернет-користувачів Чернігівської області;
 • співпраця в установленому законодавством порядку з іншими громадськими організаціями, державними органами влади та органами місцевого самоврядування в питаннях розвитку телекомунікаційного середовища;
 • сприяння створенню, збереженню, захисту, розповсюдженню і популяризації аудіовізуальних творів своїх членів в інформаційно- телекомунікаційному середовищі;
 • координація дій членів ЛІГИ по здійсненню інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на збереження, створення, відтворення, розповсюдження їх аудіовізуальних творів

 

http://liga.org.ua/